Den kinesiska orkidémarknaden är ett hot mot vilda arter

kinesisk orkidehandel

Bilder av Hong Liu

Enligt ekologen Hong Liu, som är verksam vid Florida International University’s International Center for Tropical Botany at the Kampong, utgör insamlandet av vilda orkidéer i Kina och vissa närliggande länder ett hot mot arternas överlevnad i det vilda.

Liu och hennes forskarlag har under ett års tid genomfört en studie av vissa orkidémarknader i Kina, och vad de fann var bland annat att vissa av de vildplockade orkidéerna där inte kom från Kina utan från närliggande länder, bland annat Laos, Burma / Myanmar och Vietnam.

”Försäljare berättade öppet för oss att de hört från de som samlar in orkidéer i det vilda att de numera måste färdas längre än förr och att de inte kunde samla in orkidéer på samma platser som tidigare eftersom de inte växte där längre,” säger Liu.

När forskarlaget letade efter deklarerade importer i CITES-databasen fann de bara registreringar för en enda orkidéart, trots att samtliga orkidéarter ingår i CITES. Alla andra orkidéarter som importerats till de kinesiska marknaderna hade alltså förts över gränsen utan CITES-registrering.

CITES är The Convention on International Trade in Endangered Species, en internationell överenskommelse i syfte att skydda djur och växter från överexploatering i den internationella handlen. Att en art är listad hos CITES innebär dock inte per automatik att den är skyddad enligt kinesisk lag; sådant automatiskt skydd tillkommer nämligen endast djur. Det saknas fortfarande speciallagstiftning för att skydda orkidéeer i Kina och handeln fortsätter därför att på det stora hela ske oreglerat.

En årslång studie

Under ett års tid studerade Liu och hennes forskarlag orkidemarknader i Yunnan, Guangzi, Guangdon, and Hong Kong. Totalt identifierade de kring 440 olika orkidéarter som var till salu där, och noterade också att vildplockade orkidéer tenderade att vara billigare än de som odlats i växthus.

Resultaten av studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation (Volume 238, October 2019, 108204).

Quantifying the trade in wild-collected ornamental orchids in South China: Diversity, volume and value gradients underscore the primacy of supply https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719307979