Anguloa

På denna sida:

Skötsel av Anguloaorkidéer

Anguloa orkidéerna tillhör verkligen inte en av de vanligare orkidéerna och du kan behöva göra lite detektivarbete för att hitta en säljare om du vill försöka få tag på Anguloa orkidéer. Orkidéerna från släktet Anguloa är kända som Tulpan orkideér och de är nära besläktade med Lycastes orkidéerna.

Anguloa virginalis

Anguloa virginalis

Vissa Anguloa orkidéer är markbundna medan andra är epifytiska, vilket innebär att det är svårt att ge några allmänna rekommendationer för Anguloa orkidévård utan att veta vilken grupp din specifika orkidé tillhör.

Anguloa orkidéer är relativt stora orkidéer och deras köttiga pseudobulber kan vara längre än 20 cm. De lansettformade och plikatbladen är också mycket stora och kan vara över 1 meter långa. Anguloa orkidéernas blad är lövfallande och faller av när ny tillväxt börjar. Två till fyra blad bildas vid basen av varje enskild pseudobulb.

Anguloa orkidéns blommor kan vara gula till röda eller ha en grönvit nyans. De har ett vaxartat utseende och foderbladen har en bulbös form som liknar en tulpan, därav har deras namn i folkmun blivit Tulpanorkidé. Från basen av varje ny pseudobulb kommer en enda blomma att utvecklas per blomställning. Orkidéerna som producerar gröna vita blommor har alltid sex blomställningar per pseudobulb, medan orkidéerna som har gula till röda blommor kan utveckla dubbelt så många blomställningar för varje pseudobulb. Blommans läpp är alltid treflikig och könspelare har fyra pollinier.

Vattna

Anguloa orkidéer bor på skogsbotten i bergen i Venezuela, Colombia och Ecuador. Det rekommenderas att ta reda på från vilken region din speciella art kommer ifrån och försöka efterlikna regnförhållandena från just den specifika delen av Sydamerika. Det är svårt att ge några allmänna riktlinjer för Anguloa-orkidéer eftersom deras exakta krav skiljer sig från art till art. Om du inte hittar namnet på din art kan du följa vattningsrekommendationerna för Anguloa clowesii, eftersom många Anguloa-arter har något liknande preferenser. Anguloa clowesii växer i bergen och är van vid mycket fuktiga förhållanden vid rötterna. Den är infödd i delar av Colombia och Venezuela där det är en torrsäsong och en regnsäsong varje år. Anguloa clowesii uppskattar att få mycket vatten, särskilt under tillväxtperioden. Du bör aldrig låta rötterna torka ut helt. Under vintermånaderna, från slutet av november till mitten av januari, bör du dock hålla rötterna torrare än vanligt. När du märker ny tillväxt runt basen på de gamla pseudobulberna är det dags att börja vattna oftare igen.

Skötsel och näring

Många av Anguloa orkidéerna behöver mycket extra näring. Om bladspetsarna ser brända ut har de dock blivit övergödda med näring. Använd mer gödsling under våren och sommaren, mindre under hösten och inget gödsel alls under minst 6-8 veckor under vintersäsongen (den torra perioden när du också sparar in på vattnet). En hel del Anguloa orkidéer uppskattar 20-10-20 gödsling men de exakta preferenserna varierar från art till art.

Temperatur

Anguloa orkidéer är tropiska orkidéer från Sydamerika men de växer på höga höjder och de är därför vana vid en ganska kall miljö. De flesta arter uppskattar en temperatur på dagtid runt 75-80 grader F (24-27 grader C), men vill ha betydligt kallare nätter, mellan 55-62 grader F (13-17 grader C).

Anguloa cliftonii

Anguloa cliftonii

Ljus

Anguloa orkidéer växer på skogsbotten och är därför vana vid att stå i skuggan. Under den torra säsongen tappar dock alla lövträd sina löv och detta leder till mer solljus för orkidéerna. Vissa Anguloa-arter växer på sluttningar där de får full sol under delar av dagen året runt. Som du kan se är det viktigt att undersöka just din art för att ta reda på dess krav.

Krukmedium

Vissa Anguloa orkidéer är markbundna och andra är epifytiska och detta kommer naturligtvis att ha stor inverkan på den rekommenderade jorden för Anguloa orkidéer. Terrestriska arter växer i jord, medan epifytiska Anguloa orkidéer odlas på trädgrenar och liknande. Epifytiska orkidéer bör aldrig planteras i vanlig jord eftersom det blir för fuktigt för dem. Använd en orkidébarkblandning eller låt din växt växa fast vid något.

Omplantering av Anguloa orkidéer

Rekommendationerna angående omplantering av orkidéer i Anguloa varierar från art till art. Plantera alltid omedelbart om plantan ifall jorden slutar dränera väl, blir infekterad med mögel eller andra typer av svampar eller börjar avge en dålig lukt.

Anguloa orkidé trivia!

Anguloa orkidéerna är uppkallade efter Francisco de Angulo, en ivrig orkidéanhängare från Peru. Han arbetade som generaldirektör för peruanska gruvor i slutet av 1700-talet. En annan intressant bit av trivia om Anguloa orkidéerna är att deras blommor avger en stark kaneldoft.