Keiki tips

Vad är en keiki?

Orkidéer kan reproducera sig asexuellt genom att producera keikis, som är en slags mini-plantor som dyker upp på orkidén och som kan tas bort och planteras för att bilda nya orkidéer. Eftersom det inte rör sig om sexuell reproduktion är de kloner av moderplantan. Läs guide

Den kinesiska orkidémarknaden är ett hot mot vilda arter

kinesisk orkidehandel

Bilder av Hong Liu

Enligt ekologen Hong Liu, som är verksam vid Florida International University’s International Center for Tropical Botany at the Kampong, utgör insamlandet av vilda orkidéer i Kina och vissa närliggande länder ett hot mot arternas överlevnad i det vilda.

Liu och hennes forskarlag har under ett års tid genomfört en studie av vissa orkidémarknader i Kina, och vad de fann var bland annat att vissa av de vildplockade orkidéerna där inte kom från Kina utan från närliggande länder, bland annat Laos, Burma / Myanmar och Vietnam. Läs guide

Vanliga hälsoproblem hos orkidéer

venussko
I denna artikel kan du läsa mer om vanliga hälsoproblem som drabbar orkideer och hur man löser dem.

Läs guide