Tillandsia

Tillandsia är namnet på ett släkte fleråriga örter i familjen ananasväxter. Detta släkte innehåller ungefär 650 arter och dess naturliga utbredningsområdet sträcker sig från USA i norr till och med Argentina i söder.

Vissa arter av Tillandsia hålls i Sverige som inomhusväxter.

Släktet har fått sitt namn efter den svenske botanikern Elias Tillandz (1640-1693), som ursprungligen hette Tillander.

tilandsia

Tillandsia – ett släkte som bjuder på stor variation

De flesta, men inte alla, arter i släktet Tillandsia är epifytiska örter. (Epifyter är växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem.) Vissa tillandsias kan leva även på andra saker än växter, och kan ses på allt från telefonledningar till klippblock.

Vissa arter av tillandsia har stjälkar och vissa har det inte. Över lag uppvisar det här släktet mycket stor variation. Ganska många arter har fjällbeklädda rosettställda blad.

Tillandsias som växer på andra växter har utvecklat olika anpassningar för ett sådant liv, exempel rötter som är bra på att fästa sig på en annan växt. Precis som hos bromeliorna är det vanligt med blommor som är formade som trattar så att de fångar upp vatten. Det är också vanligt att bladen bildar rosetter så att de kan fånga upp både vatten och näringsämnen, och bladen är täckta av en speciell sorts celler som kan absorbera vatten. Vattnet behöver alltså inte gå via något rotsystem utan tillandsian kan absorbera det direkt in i bladen.

blommande tilandsia

Blomställningen hos tillandsias är vanligen ett toppställt ax i två rader. Antalet blommor varierar från bara en till många. Det är vanligt med iögonfallande breda högblad, fria ståndare och symmetriska foderblad. Frukten är en torr kapsel och fröna har fjäderlika ”vingar” vid basen som fungerar som en flyg- och fallskärm, ungefär som hos maskrosen.

Som nämnts ovan är blommorna ofta igönfallande hos tillandsior, och detta gäller både form och färg. Det är mycket vanligt med mycket färgglada blommor som sitter på en eller flera blomstjälkar. Exempel på vanliga blomfärger är röd, rosa, lila och gul, och vissa arter har multifärgade blommor.

Förmodligen är de iögonfallande blommorna en metod för att locka djur som kan pollinera blomman. Vissa arter ändrar också färg på bladen under blomningsperioden för att attrahera pollinatörer. Exempel på viktiga pollinatörerna för släktet är kolibris, nattfjärilar och fladdermöss.

Tilandsia arter

 

Spansk MossaSpansk Mossa