Lappfela, lappyxne (Platanthera obtusata)

På denna sida:

Lappfela är en liten relativt oansenlig orkide.  I Sverige blommar den normalt i Juli.    Arten har små grönvita blommor som sitter på en ca 10 cm hög stjälk. Kan i sällsynta fall bli upp till 35 cm hög. Varje stjälk sittet vid ett enkillt blad och har vanligen mellan två och tio blommor.  Arten kan ibland ha upp till 15 blommor.  Blommorna sitter såsom på ett ax.  Kalkbladen på Lappfela är små och trubbiga medan sporren är kort och lätt böjd  Läppen är relativt lång med en kraftig böj längst ned.

Platanthera obtusata

Platanthera obtusata: Bild av Jacob W. Frank, Bilden tagen i Denali National Park and Preserve.

2 underarter

Lappfelans vetenskapliga namn är Platanthera obtusata oligantha och den är en av två kända underarter av Platanthera obtusata.

Platanthera obtusata oligantha

Lappfela är en orkideart som är relativt ovanlig i Sverige.  Arten återfinns även i Norge och Finland (först sedd 2009) samt i Siberien och östra Ryssland.

Platanthera obtusata obtusata

Den andra underarten av Lappfela är Platanthera obtusata obtusata. Denna underart växer i stora delar av Kanada och delar av USA.  I USA hittas arten i Alaska, längs klippiga bergen och söderut till norra New Mexico. Den växer även kring de stora sjöarna , i Adirondacksbergen och i norra New England; St. Pierre & Miquelon.

karta utbredning Platanthera obtusata obtusata

På engelska kallas arten blunt-leaved orchid eller small northern bog orchid.

Var växer Lappfela

I sverige så finns lappfela bara på en känd plats.  Denna plats är Abisko nationalpark.  Det kan finnas andra bestånd av orkideen i norra Sverige men det finns inga andra kända bestånd. Artens kända utbredningsområde i Sverige omfattar mindre än 300km2.

Om du stötter på Lappfela utanför Abisko nationalparl så får du gärna rapportera detta till oss samt till naturvårdsverket.  Ta en bild på orkideerna du har hittat samt om möjligt skapa en geotag för platsen där du hittade beståndet.

Livsmiljö

Lappfela växersom tidigare nämnt i ett mycket begränsat område i Abisko nationalpark. Den föredrar relativt fuktiga och kalkrika jordar. Arten verkar kräva växtplatser med mycket rörligt vatten i jorden. Vatten som sjunkigt ner i jorden men som fortsätter att färdas nedåt.  Den vill inte stå i vattendränkt jord som är helt saturerad och där vattnet blir stillastående i jorden.  Den verkar även föredrar delvis instabila miljöer såsom t.ex. fuktiga kalkrika fjällhedar,  flyt-jordsvallar,  och fuktiga klipphyllor.  Växten verkar uppskatta att växa på platser ytan större störning men med mindre kontinuerliga  störningar.

Alla kända bestånd av underarten (i sverige och untanför)  återfinns i övre delen av subalpin regioner eller nedersta delen av lågalpin regioner.

Förökning

Lappfela förökar sig med hjälp av frön.  Arten pollineras av insekter, huvudsakligen myggor ur släktet Aedes och producerar mycket små frön. Arten   Fröna sprids av vinden och gror om de kan hitta gynsamma förhållanden.  Fröna kräver troligen mycket exakta förhållanden för att gro.  Det är okänt exakt hur långt vinden kan spridda Lappfelans frön.  Det uppskattas dock att fröna kan spridas 100-1000 meter från moderplantan.

Lappfela (Platanthera obtusata)

Lappfela (Platanthera obtusata obtusata) fotograferad i Willmore Wilderness, Alberta, Kanada. Detta är en annan underart än den som hottas i Sverige. I sverige växer Platanthera obtusata oligantha – Bild av Jason Hollinger

Är Lappfela Fridlyst

Lappfela anses vara akut hotad och är precis som alla andra svenska orkideer fridlysta.  Du får men andra ord inte plocka, störa, skada, förstöra eller flytta arten.  Trots detta så förblir illegal insamling av denna art ett betydande problem. Detta då arten är populär bland samlare som ville ha den oavsett om det är illegalt.

Det finns för närvarande så vitt vi vet ingen odlare av denna art som kan sälja den legalt.

Turism

Turism och exploatering av området kring Abisko nationalpark är ett annat hot mot denna orkide.  Detta då området är mycket populärt bland turister.

Tidigare ej giltiga vetenskapliga namn:

  • Orchis obtusata Banks ex Pursh
  • Habenaria obtusata (Banks ex Pursh) Richardson
  • Lysiella obtusata (Banks ex Pursh) Rydb.
  • Habenaria obtusata var. collectanea Fernald
  • Platanthera obtusata var. collectanea (Fernald) W.J.Schrenk
  • Platanthera obtusata f. collectanea (Fernald) P.M.Br.
  • Platanthera obtusata f. foliosa P.M.Br.