Svenska orkideer

På denna sida:

Välkommen till vår sida om Svenska orkideer.  På denna sida hittar du information om alla svenska orkideer.  Om du vet namnet på den orkide du letar efter kan du snabbt hitta den i våra listor där vi listar orkideer efter populärnamn och vetenskapligt namn.   Om du inte vet namnet på en orkide så rekommenderar jag att du tittar i vårt bildarkiv där du snart kan se bilder på alla svenska orkideer.  Klicka på bilden för att få veta mer om en orkide.

Bildregister

Nedan hittar du bilder på alla svenska orkideer sorterade efter populärnamn. Om en orkide har fler än ett populärnamn så listar vi det mest populära.  Klicka på en orkide för att öppna vår artikel om den orkide. Där kan du läsa var orkideen växer, om den har några andra populärnamn samt en rad annan intressant information:

Brudsporre

Brudsporre orkideGymnadenia conopsea

Fläcknycklar

FläcknycklarDactylorhiza m ssp. fuchsii

Guckuskor

Guckuskor orkideCypripedium calceolus

Jungfru Marie nycklar

Jungfru Marie nycklar orkideDactylorhiza m ssp. maculata

Lappfela

LappfelaPlatanthera obtusata oligantha

Norna

norna orkideCalypso bulbosa

Om Svenska Orkideer

Det finns 43 olika arter av orkideer som växer vilt i Sveriga.  Till detta kommer några under arter så det totala antalet olika orkideer som man kan se är lite högre.  Ett exempel på detta är t.ex. fläcknycklar och jungfru Maria nycklar som anses vara olika underarter av samma art.  De var tidigare olika arter och skiljer sig relativt mycket i utseende.

Fridlysta orkideer

Alla svenska orkide arter anses vara utrotningshotade och alla svenska orkideer är fridlysta i hela landet enligt och artskyddsförordningen.

Detta innebär att du inte får:

 • Plocka eller blad blommor från orkideer som växer i sin naturliga miljö.
 • Samla in, skära av, dra upp med rötterna, gräva upp eller på annat sätt ta bort, skada eller förstöra orkideer som växer i sin naturliga miljö. Om du har en orkide planterad (inte vilt växande) i din trädgård så ser reglerna annorlunda ut.
 • Flytta orkideer från sin naturliga miljö.  Du får med andra inte flytta orkideer till din trädgård.  Det är sant även om du inte skadar plantan när du gör det.  Om du vill ha orkideer i din trädgård måste du köpa orkideer som har legalt odlats för detta syfte eller som du har fått av en vänn som har plantor i sin trädgård som de legalt har köpt.   Det finns företag såsom Phytesia i Belgien som har utvecklat metoder för att massproducera arten genom invitroförökning. Detta gör vissa arter legalt tillgängliga på trädgårdsmarknaden.
 • Du får inte heller ta bort eller skada frön eller andra delar av växten.
 • På annat sätt skada orkideer som växer i sin naturliga miljö.
 • I många fall är det även olagligt att inneha eller transportera vilda orkideer.

Alla dessa regler gäller hela året.  Inte bara under sommaren eller vid blommning. Du får t.ex.  inte kräva upp ett område där växer orkideer under vintern när inga orkideer är synliga.  De och deras växtplatser är skyddade hela året.

Det finns vissa undantag från dessa regler som du kan hitta i 14§ och 15§ artskyddsförordningen. Dessa paragrafer ger länsstyrelsen rätt att ge undantag från artskyddsreglerna under vissa villkor.

 

Populärnamn

Nedan hittar du alla svenska orkideer sorterade efter populärnamn. Vissa orkideer har mer än ett populärnamn och finns då med på listan flera gånger, en gång för varje populärnamn:

 • Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina)
 • Alpnycklar (Orchis spitzelii)
 • Brudkulla (Gymnadenia runei)
 • Brudsporre (Gymnadenia conopsea)
 • Brunkulla (Gymnadenia nigra)
 • Dubbelnycklar (Dactylorhiza majalis)
 • Dvärgyxne (Chamorchis alpina)
 • Fjällyxne (Pseudorchis straminea)
 • Flugblomster (Ophrys insectifera)
 • Fläcknycklar (Dactylorhiza maculata)
 • Grönkulla (Coeloglossum viride)
 • Grönvit nattviol (Platanthera chlorantha)
 • Guckusko (Cypripedium calceolus)
 • Gulyxne (Liparis loeselii)
 • Göknycklar (Anacamptis morio)
 • Honungsblomster (Herminium monorchis)
 • Johannesnycklar (Orchis militaris)
 • Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata)
 • Kal knipprot (Epipactis phyllanthes)
 • Knottblomster (Malaxis monophyllos)
 • Knärot (Goodyera repens)
 • Korallrot (Corallorhiza trifida)
 • Krutbrännare (Neotinea ustulata)
 • Kärrknipprot (Epipactis palustris)
 • Kärrnycklar (Anacamptis palustris)
 • Lappfela (Platanthera obtusata)
 • Lappyxne (Platanthera obtusata)
 • Luktsporre (Gymnadenia odoratissima)
 • Myggblomster (Hammarbya paludosa)
 • Nattviol (Platanthera bifolia)
 • Norna (Calypso bulbosa)
 • Nästrot (Neottia nidus-avis)
 • Purpurknipprot (Epipactis atrorubens)
 • Röd skogslilja (Cephalanthera rubra)
 • Salepsrot (Anacamptis pyramidalis)
 • Sankt Pers nycklar (Orchis mascula)
 • Skogsfru (Epipogium aphyllum)
 • Skogsknipprot (Epipactis helleborine)
 • Skruvax (Spiranthes spiralis)
 • Spindelblomster (Neottia cordata)
 • Stor skogslilja (Cephalanthera damasonium)
 • Tvåblad (Neottia ovata)
 • Vit skogslilja (Cephalanthera longifolia)
 • Vityxne (Pseudorchis albida)
 • Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata )

Vetenskapligt namn

Nedan hittar du alla svenska orkideer sorterade efter vetenskapligt namn.

 • Anacamptis morio (Göknycklar)
 • Anacamptis palustris (Kärrnycklar)
 • Anacamptis pyramidalis (Salepsrot)
 • Calypso bulbosa (Norna)
 • Cephalanthera damasonium (Stor skogslilja)
 • Cephalanthera longifolia (Vit skogslilja)
 • Cephalanthera rubra (Röd skogslilja)
 • Chamorchis alpina (Dvärgyxne)
 • Coeloglossum viride (Grönkulla)
 • Corallorhiza trifida (Korallrot)
 • Cypripedium calceolus (Guckusko)
 • Dactylorhiza incarnata (Ängsnycklar)
 • Dactylorhiza maculata ssp fuchsii (Fläcknycklar)
 • Dactylorhiza maculata ssp. maculata (Jungfru maria nycklar)
 • Dactylorhiza majalis (Dubbelnycklar)
 • Dactylorhiza sambucina (Adam och Eva)
 • Epipactis atrorubens(Purpurknipprot)
 • Epipactis helleborine (Skogsknipprot )
 • Epipactis palustris (Kärrknipprot)
 • Epipactis phyllanthes(Kal knipprot)
 • Epipogium aphyllum (Skogsfru)
 • Goodyera repens (Knärot)
 • Gymnadenia conopsea (Brudsporre)
 • Gymnadenia nigra (Brunkulla)
 • Gymnadenia odoratissima (Luktsporre)
 • Gymnadenia runei (Brudkulla )
 • Hammarbya paludosa (Myggblomster)
 • Herminium monorchis(Honungsblomster)
 • Liparis loeselii (Gulyxne)
 • Malaxis monophyllos (Knottblomster)
 • Neottia cordata (Spindelblomster)
 • Neottia nidus-avis (Nästrot)
 • Neottia ovata (Tvåblad )
 • Neotinea ustulata(Krutbrännare)
 • Orchis mascula (Sankt Pers nycklar )
 • Orchis militaris (Johannesnycklar)
 • Orchis spitzelii (Alpnycklar)
 • Ophrys insectifera( Flugblomster)
 • Platanthera bifolia(Nattviol)
 • Platanthera chlorantha(Grönvit nattviol)
 • Platanthera obtusata(Lappfela)
 • Pseudorchis albida(Vityxne)
 • Pseudorchis straminea(Fjällyxne)
 • Spiranthes spiralis(Skruvax)

Många orkideer har mer än ett populärnamn men bara ett vetenskapligt namn. Det finns därför fler namn listade i listan över populärnamn. Båda listorna är dock kompletta och innehåller alla svenska orkideer.