Göknycklar – Anacamptis morio

På denna sida:

blomma göknyckelAnacamptis morio, allmänt känd som Göknycklar, är en art av orkidé som är spridd över Europa och delar av Asien. Arten kan hittas i stora delar av Sverige. Det är en flerårig växt som blir cirka 20-40 cm hög och har långa smala blad och små doftande blommor. Blommorna är typiskt rosa eller lila till färgen och har distinkta gröna eller grönbruna markeringar på vingarna.

Göknycklar finns i en mängd olika livsmiljöer, inklusive gräsmarker, ängar och skogar. Den föredrar väldränerande jordar och halvskuggat till fullt solljus. Göknycklar är i stora delar av sitt utbredningsområde en populär växt för odling i trädgårdar, och den kan förökas genom att dela rhizomer eller genom att plantera frön. Att plantera frö kan dock vara relativt krävande och det är vanligtvis bättre att dela existerande plantor. Det anses allmänt vara en tålig växt som är resistent mot skadedjur och sjukdomar. Observera att göknyckeln precis som alla andra orkideer är fridlyst i Sverige och det är inte tillåtet att ta plantor från det vilda till din trädgård.

Utseende

Göknycklar är en liten smal växt som blir cirka 20-40 cm hög. Den har långa, smala blad som typiskt är mörkgröna till färgen och växer i en basal rosett (ett cirkulärt arrangemang av löv vid basen av växten).

Göknyckelns blommor är små och doftande. De växer på en hög, smal stjälk. Blommorna är vanligtvis rosa eller lila till färgen, och de har distinkta gröna eller grönbruna markeringar på sina vingar. Blommans kronblad och foderblad bildar en huvliknande struktur som kallas en galea, som täcker kolonnen (blommans reproduktiva struktur). Göknyckelns Galean är vanligtvis lång och smal, med en spetsig spets.

Göknyckelns utbredningsområde

Göknyckeln återfinns i stora delar av Europa, inklusive stora delar av Västeuropa, de brittiska öarna och delar av Östeuropa. I Asien finns den i delar av Mellanöstern, inklusive Turkiet och Libanon, samt delar av Centralasien och Himalaya.

Göknycklar finns i stora delar av Sverige, förutom de nordligaste regionerna. Det är en vanlig och utbredd art i Sverige och finns i en mängd olika livsmiljöer, inklusive gräsmarker, ängar och skogar.

Anacamptis morio är för närvarande inte listad som hotad. Däremot kan förlust och försämring av livsmiljöer, liksom överinsamling för trädgårdsändamål, utgöra ett hot mot arten i vissa områden.

Göknycklar är fridlyst i Sverige

Göknycklar är inte utrottningshotad i ett globalt perspektiv men den är precis som alla andra vilda orkideer fridlyst. Du får inte ta plantor, plocka blommor eller på annat sätt störa arten.

göknyckel

Göknyckel

Göknycklar i trädgården

Göknycklar är en populär växt för odling i trädgårdar. Här är några tips för att odla arten i din trädgård:

  • Köp dina orkideer från en legal källa som har tillstånd att odla och sälja göknycklar.  Ta aldrig plantor från det vilda och köp aldrig plantor som du misstänker har tagits från det vilda.
  • Välj en plats med väldränerande jord och halvskugga till fullt solljus. Anacamptis morio föredrar något sur till neutralt jord, och det kan tolerera en rad olika jordtyper så länge som jorden dränerar väl.
  • Plantera göknycklar på våren, efter att den sista frosten har passerat.
  • Vattna Anacamptis morio regelbundet, men var noga med att undvika övervattning. Jorden ska hållas fuktig men inte vattensjuk.
  • Gödsla göknycklar med ett balanserat, allsidigt gödselmedel en gång i månaden under växtsäsongen.

Anacamptis morio är i allmänhet resistent mot skadedjur och sjukdomar, men det kan vara benäget att drabbas av sniglar. Använd snigelbete eller barriärer för att skydda dina växter.

Göknycklar är en tålig växt som tål en rad olika förhållanden, men den kan dra nytta av kompostläggning på vintern för att skydda rötterna från frost.

Arten blommar vanligtvis på sommaren, och blommorna håller i flera veckor. Ta bort utblommade blomstänglar för att uppmuntra nya blomningar och för att hålla plantan snygg.

Anacamptis morio