Brudsporre – Gymnadenia conopsea

På denna sida:

BrudsporreBrudsporre är em vacker väldoftande orkide. Den har en doft som påminner om klöver och nejlikor. På Engelska kallas arten för fragrant orchid, fragrant orkide.

Utseende

Brudsporre är en vacker rosa orkidee. Den har stora mängder blommor i spiror på långa blomstjälkar. Blommorna sitter inte särskillt nära ihop utan man kan lätt se enskillda blommor. Blomstänglarnas längd varierar mycket beroende på var arten växer och vilka andra växter den konkurrerar med. Stänglarna kan vara mellan 20 och 80 cm. Ibland kan de vara ännu längre. Arten blommar i juni och juli.

Bladen är mycket långsmala.

Denna orkide utvecklar underjordiska bulber. Dessa bulber underlättar för växten att övervinta och använda för att lagra energi. Bulberna är mellan 1och 4 cm i storlek. Arten skjuter nya stammar från sina bulber varje sommar.

Blommorna är utformade för att lura myggor att pollinera växtern.

Brudsporrens utbredningsområde

Brudsporren har ett stort utbredningsområde. Den finns i stora delar av Europa och Asian. I Asien hittas den norr om Himalaya. I Europe hittas arten spridd över hela norra Europa samt stora delar av Alperna. Den växer i Österrikiska alperna och västerut. Arten förekommer också i Italienska alperna men hittas inte i Dinariska alperna.

Arten förekommer i Storbritannien och på Irland.

I Sverige kan man hitta arten i stor delar av landet men den är mer anligt förekommande i södra och mellersta Sverige. Den förekommer dock även i Norra Sverige. Anledningen att den är mer vanliga i södra Sverige är att arten föredrar att växa på fuktig kalkrik mark, i ängar, betesmarker och kalkkärr. En typ av biotop som är mer vanlig i södra Sverige men som förekommer i hela landet.

brudsporre

Brudsporre – Bild av H. Krisp

Brudsporre är fridlyst i Sverige

Brudsporren är inte utrottningshotad i ett globalt perspektiv men den är precis som alla andra vilda orkideer fridlyst. Du får inte ta plantor, plocka blommor eller på annat sätt störa arten.

Brudsporre i trädgården

Brudsporre är som ovant nämnt fridlyst. Detta innebär att du inte får flytta vilda brudsporre orkideer till din trädgård. Detta skadar de vilda bestånden och det finns en stor risk att orkideerna kommer dö av flytten. Truligt nog är brudsporre en av de svenka orkideer som det Belgiska företaget Phytesia invirto förökar och gör tillgänglig för den kommersiella marknaden. De framställer stora mängder Brudsporre varje år och du kan därför köpa kommersiellt odlade orkideer till din trädgård. Dessa orkideer återfinns i vissa välsorterade trädgårdscentrum.

Detta ger dig ett lagligt sätt att plantera denna art i din trädgård. De kommersiellt odlade plantorna är mycket dåligare och har en mycket bättre chans att överleva i din trädgård än plantor som olagligt har plockats ur det vilda.

Pytesia förökar även Jungfru Marie nycklar och Guckoskor.

Närbild av brudsporre. Bild av Erwin Meier