Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza maculata ssp. maculata

På denna sida:

Jungfru Marie nycklarJungfru Marie nycklar sågs tidigare som en egen art Dactylorhiza maculata men fortsatt forskning har visat att Jungfru Marie nycklar  och skogsnycklar är samma art men två olika underarter. Artens vetenskapliga namn är därför numera Dactylorhiza maculata ssp. Maculata. Skogsnycklars vetenskapliga namn är Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii. En huvudart får inte ha samma namn som en underart så artnamnet för Dactylorhiza maculata är därför numera Fläcknycklar. Det finns en rad andra underarter som inte växer i Sverige.

Jungfru Marie nycklar finns i spridda bestånd i hela landet. Arten kan frodas i en rad olika miljöer och återfinns i båda löv och barrskog men kan även hittas i hagar, på hedar, i kärrkanter och på fjällängar. Att arten trivs så bra i olika miljöer gör den till en av de Svenska orkidéer som är mest lämpade för din trädgård. Köp alltid kommersiellt odlade plantor. Ta aldrig plantor ur naturen.

Utseende

Jungfru Marie nycklar  är en mycket vacker orkidé som får långa stänglar med massor av rosa blommor i toppen. Se bilden. Blomstänglarna är vanligen mellan 15 och 45 cm långa men kan i sällsynta fall växa sig högre än så. 70 cm långa stänglar är inte ovanligt. Färgen på blommorna kan variera lite och vissa orkidéer är mer rosa med andra är mer lila.

Denna art utvecklar underjordiska bulber. Dessa bulber hjälper orkideen  att övervintra och det skjuter årligen nya stänglar från dessa bulber. Arten är precis som många andra Svenska orkidéer en typ av jord orkidé Detta skiljer dem från tropiska orkideer som ofta är epifytiska eller litofytiska. Epifyter lever på träd och litofyter lever på stenar.

Bladen är avlånga och rundade. Bladen har mörka fläckar. Det är dessa mörka fläckar som har gett dessa orkidéer deras vetenskapliga namn, maculata.

Jungfru Marie nycklar

Fläckigt blad på Dactylorhiza maculata.

Själva blomsamlingarna blir vanligtvis 10 till 15 cm långa.

Utbredningsområde för Jungfru Marie nycklar

Jungfru Marie nycklar finns i nästan hela Europa, delar av Asien och delar av Afrika. I Europa hittas arten från Portugal i söder och Skandinavien i norr till Västra Sibirien i Ryssland. Denna art hittas även på Island. Fläcknycklar ses ofta i alperna.

I Asien hittas arten i Ryssland, Kazakstan och eventuellt även norra Mongoliet. Arten verkar inte finnas länge österut än Västra Sibirien.

I Afrika hittas arten längs Medelhavskusten och påträffas i Algeriet och Marocko.

Dactylorhiza maculata

Jungfru Marie nycklar är fridlysta i Sverige

Jungfru Marie nycklar är precis som alla andra vilda orkideer fridlysta i Sverige. Du får inte ta plantor i det vilda till din trädgård, plocka blommorna eller på annat sätt störa arten. Om du vill ha denna art i din trädgård så kan du köpa kommersiellt odlade lantor i vissa trädgårdsbutiker. Arten framställs i stora mängder av Phytesia i Belgien. De har utvecklat en metod för att invitro föröka denna orkide. De erbjuder även invitro förökade Guckoskor och brudsporre. En kommersiellt framtagaen planta har mycket högre chans att överleva i din trädgård än en planta som tagits från skogen. Vilda plantor som flyttas dör ofta.