Norna – Calypso bulbosa

På denna sida:

nornaNorna är en orkide med ett mycket stort utbredningsområde. Den kan hittas runt om i världen på nordliga breddgrader. Arten fins i USA, Asien och Europa. Arten är också vitt spritt i norra Sverige. Nornan bäxer främst i våt Barrskog i områden med kalkrike jordar. Den tycks föredra tallskogar. Den växer ofta i Svackor och andra låga områden där vatten samlas och ger hög fuktighet. Norna föredrar områden med mycket biologiskt material i jorden och hittas ofta växandes i mossrika områden.

Norna kallades tidigare för Jungfrutoffel.

Utseende

Norna är en mycket vacker rosa orkide. Det är svårt att gära den rättvisa genom att beskriva den och det är därför bäst att bara titta på bilderna på denna sida. Arten är vanligtvis 10 – 15 cm hög. Norna blommar i Maj och Juni.

Arten har normalt bara ett blad. Bladet vissnar ner i Juli men ett nytt blad utvecklas under sensommaren. Detta blad övervintrar till nästa år. Varje nytt blad skapar en ny knäl i marken. Brevid den aktive knölen har Norna ofta en eller två knölar från föregående år.

Norna är fridlyst

Norna har en stor geografisk distrubution och är inte en hotad art i ett globalt perspektiv. Arten är dock utrottningshotad och fridlyst i Sverige och Finland. I stora delar av Sverige och Finland så krymper tyvärr betstånden av denna orkide och det finns en risk att den på sikt bara kommer överleva i den Nordligaste delen av landet. Arten påträffas från norra Dalarna till Torne lappmark. Det finns ca 350 kända bestånd i Sverige. Det finns inga kända bestånd i Norge. Det ter sig dock troligt att arten finns i Norge eftersom det finns Svenska bestånd nära den Norska gränsen.

Arten är även fridlyst i vissa områden. Ett exempel på detta är att den är fridlyst i California.

Norna är fridlyst i Sverige och det är olagligt att störa arten. Försök aldrig flytta arten till din trädgård. Det är mycket troligt att orkideerna kommer dö eftersom Norna har mycket svårt att överleva flytt. Detta då arten är beroende av sammarbeten med vissa svamparter som lever i jorden. Alla vilda Norna behövs för att bevara vårt svenska bestånd.

norna sverige

Nornans Utbredning i Sverige. Kartan inkluderar inte alla bestånd.

Norna Underarter

Calypso bulbosa var. Bulbosa

Det finns flera olika underarter av Norna. Den som finns i Sverige heter Calypso bulbosa var. Bulbosa. Denna underart har ett utbreddningsområde som sträcker sig från Sverige och österut genom Finland, de baltiska staterna, Ryssland och ända bort till Korea och Mongoliet. Denna underart hittas och på vissa platser i söra Europa. Detta inkluderar gränsområdet mellan Frankrike och Spanien. Stora delar av Alperna där den är speciellt vitt spridd i Norra Italien och Södra Österrike. Den finns också i södra delen av östeuropa. Se kartan nedan för att hitta mer information.

Norna utbredning

Nornans utbredning inom EU.  Läs mer

Calypso bulbosa var. Americana

Underart som finns i större delen Kanada samt i Västa och Norra USA.

Calypso bulbosa var. occidentalis

USA: stilla havskust från Alaska ner till Californien. Hittas primärt i bergsområden.

Calypso bulbosa

Calypso bulbosa var. occidentalis – bild av Shauna Littlewood

Calypso bulbosa var . speciosa

Denna underart hittas i Asien. Främst i Kina, Tibet och Japan.

Calypso bulbosa nothovar. kostiukiae

Detta är en naturligt förekommanden hybrid. Den uppstår i områden där C . bulbosa var. americana × C. bulbosa var. occidentalis har överlappande utbredningsområden.

Förökning av Norna

Norna sprider sig genom frön. I Sverige så resulterar 20-50% av alla blommor i frökapslar. Varje frökapsel kan innehålla upp till 20 000 mycket små frön. En mycket litet antal av dessa frön kommer att gro och utvecklas till nya plantor.

Arten pollineras huvudsakligen av humlor. Arten lurar humlorna att besöka blomman och humlor lär sig ofta att undvika nornans blommor. Detta är en av anledningarna till att en så låg procent av alla blommor leder till fröbildning.