Phalaenopsis

Skötsel av Phalaenopsisorkidéer

PhalaenopsisPhalaenopsis är extremt populära krukväxter, både i Sverige och internationellt. I sverige kallas Phalaenopsisorkidéer brudorkide.  De tillhör släktet Phalaenopsis som för närvarande innehåller ungefär 60 stycken vetenskapligt beskrivna orkidéarter. I handeln hittar man ofta kultivarer som tagits fram av människan.

Den naturliga geografiska utbredningen för Phalaenopsisorkidéer är Asien och norra Australien. I Asien växer de vilt från bergsområdet Himalaya till Filipinerna.

Phalaenopsis skötsel

Vattning

Vattna tillräckligt för att hålla substratet fuktigt precis under ytan. Mer vattning än så kan skadda orkidén. Den ska absolut inte tvingas stå ”med blöta fötter” eftersom det är mycket onaturligt för den. I de flesta fall räcker det att vattna den här sortens orkidéer en gång i veckan.

Gödning

Istället för att ge koncentrerad orkidénäring sällan, spä ut gödningen och ge i flera portioner istället. En gödning med hög andel kväve kan användas året runt. Att övergöda orkidén är inte att rekommendera och kommer inte att resultera i fler, större eller mer långlivade blommor.

Ljus

Phalaenopsis orkideI naturen växer dessa orkidéer ofta på trädgrenar i fuktiga skogar i låglänt terräng, där högre trädgrendar och lövverk skyddar dem från en stor del av solens strålar. Detta innebär att phalaenopsisorkidéer tenderar att föredra indirekt solljus hellre än direkt starkt solljus. De ljusförhållanden som råder i våra hem är vanligen tillräckligt för att phalaenopsisorkidéerna ska vara nöjda, man brukar inte behöva köpa några särskilda UV-ljuslampor eller liknande eller ställa alla sina phalaenopsisorkidéer i söderfönstret.

Under sommaren kan intenstivt solljus mitt på dagen (cirka 11 till 15) orsaka brännskador på bladen.

Temperatur

Vilda Phalaenopsis orkidéer är vanligast i fuktiga låglandsskogar men ganska stabila temperaturer, men det finns även vilda Phalaenopsis orkidéer i områden som växlar mellan en varmare säsong och en kallare säsong. En bra tumregel är att försöka hålla temperatur i spannet 24 – 29˚ C på dagen och lite lägre nattetid.

Temperaturen bör aldrig få understiga 16˚ C, men en Phalaenopsisorkidé som mår bra i övrigt brukar kunna överleva enstaka olyckshändelser, till exempel att någon öppnade fönstret för att vädra på vintern utan att flytta undan orkidéerna.

Knoppar är mycket mer känsliga än resten av plantan och tenderar skadas snabbt om temperaturen blir för hög eller för låg. Allt för låga temperaturen kan också få din orkidé att sluta producera knoppar, även om själva plantan inte dör av kylan.

Plantering

De flesta arter i släktet Phalaenopsis är epifyter som växer på träd, men detta släkte innehåller även några arter som växer på stenar och klippor. Vad de båda växtsätten har gemensamt är att plantorna inte växer med sina rötter nedborrade i djup jord. Det är därför en dålig idé att försöka plantera sin Phalaenopsisorkidé som en vanlig krukväxt hemma och försöka få den att växa i blomjord. Välj istället ut ett substrat som dränerar väldigt snabbt, till exempel bitar av trädbark. Dålig dränering gör att orkidéens rötter lätt ruttnar bort, särskilt i kombination med överdriven vattning.

Vi rekommenderar att du planterar om din phalaenopsisorkidé en gång per år och ger den nytt substrat.

Om substratet börjar lukta konstigt eller förlorar sin dräneringsförmåga ska man plantera om direkt. Det samma gäller vid angrepp av mögel eller andra svampar.

Beskrivning

Phalaenopsisorkidéen består av en upprättstående rhizome från vilken det växer ut ett eller två nya blad varje år. Bladen är tjocka och köttiga, med eliptisk form. Samtidigt som nya blad bildas faller gamla av. Phalaenopsisorkidé brukar därför inte ha mer än fem blad samtidigt. Det finns dock exempel på väletablerade phalaenopsisorkidéer som har över tio blad samtidigt.

En av anledningarna till att Phalaenopsisorkidéerna har blivit så populära som dekorationsväxter är att de kan blomma i flera månader inomhus, och blomma flera än en gång per år.

Till skillnad från många andra orkidéer producerar medlemmarna av släktet Phalaenopsis inte några pseudobulber.