Sophronitis

På denna sida:

Samtliga Sophronitis orkidéer arter har numera flyttats till släktet Cattleya. De utgör nu en subgrupp i detta släkte.  Jag väljer dock att fortsätta att behandla dem separat eftersom Cattleya är en stor grupp orkideer med olika krav.

Cattleya - Sophronitis - brevipedunculata

Cattleya – Sophronitis – brevipedunculata ( Van den Berg)

Skötsel av Sophronitisorkidéer

Sophronitis orkidéer finns i Brasilien, Paraguay och nordöstra Argentina. Dessa orkidéer är infödda i fuktiga skogar i bergen och är kända för att producera vackert färgade blommor. Sophronitis orkidéer är ganska små, men Sophronitis purpurata producerar riktigt stora blommor för sin storlek.

Bladen hos en Sophronitis orkidé skapar en terminal blomställning som kan utveckla upp till åtta blommor. Ibland undertrycks denna blomställning av ett spatformigt skaft. Läppen på en Sophronitis blomma är trelobad med sidlober som omger delar av könspelaren. Mellanloben är den minsta och har en gul skiva. Sophronitis orkidéer producerar pseudobulber längs med jordstammen som är korta och äggformade. Det är vanligt att pseudobulber sitter i täta kluster. Bladen är köttiga och har en grågrön nyans.

Vattna

Vattenrekommendationerna för Sophronitis orkidéer varierar från art till art, men en Sophronitis coccinea är till exempel van vid den fuktiga tropiska regnskogen, medan Sophronitis brevipedunculata växer på öppna områden som har en torrsäsong som kan pågå i månader. Under denna torrsäsong överlever Sophronitis brevipedunculata nästan uteslutande på nattdagg. En majoritet av Sophronitis kommer dock att kräva mycket fukt året runt. Vi rekommenderar att du söker mer detaljerad information om din specifika Sophronitis art för att ta reda på mer om dess vattningskrav.

Näring

Generellt sett kommer de flesta Sophronitis arter att uppskatta ett 30-10-10 NPK-gödningsmedel under tillväxtperioden. Ge det till dina växande Sophronitis orkidéer minst en gång i veckan. Flera små doser av svag näring flera gånger per vecka är bättre än några stora, starka doseringar. Ett 10-30-20 NPK-gödningsmedel fungerar vanligtvis bra under mognadsperioden innan orkidén börjar blomma. Sophronitis orkidéer bör inte ges växtnäring medan de vilar.

Temperatur

Den rekommenderade temperaturen för Sophronitis orkidéer varierar mycket beroende på vilken art du har. Den populära Sophronitis brevipedunculata är en av få medlemmar i detta släkte som kommer att växa bra i varmare temperaturer. Dess naturliga hem är delstaten Minas Gerais i Brasilien där den växer i bergiga områden. I denna del av världen är temperaturen vanligtvis hög under dagen för att sedan sjunka kraftigt på kvällen. De flesta andra Sophronitis orkidéer föredrar svala eller mellanliggande temperaturer. Det enda sättet att veta den perfekta temperaturen för din speciella Sophronitis orkidé är att undersöka just den specifika arten. Även Sophronitis orkidéer som växer i samma region kan ha mycket olika krav eftersom de växer på olika höjder.

Cattleya - Sophronitis - wittigiana

Cattleya – Sophronitis – wittigiana ( Van den Berg)

Ljus

De rekommenderade ljusförhållandena varierar från art till art i detta heterogena släkte. Sophronitis brevipedunculata är till exempel vana vid mycket mer intensiva ljusförhållanden än Sophronitis coccinea. Sophronitis brevipedunculata har utvecklat pseudobulber och blad som växer tillplattade och parallellt med det underliggande substratet, eftersom detta skyddar orkidéns känsliga jordstammar och rötter från för mycket ljus och värme under den starka tropiska solen. Samma tillväxtmönster kan ses i Sophronitis cernua och Sophronitis wittigiana.

Krukmedium

Sophronitis orkidéer är epifytiska eller litofytiska, vilket innebär att de växer på träd eller stenar. De kommer därför aldrig att klara sig bra i vanlig jord. Ett speciellt högt dränerande krukmedium för orkidéer är nödvändigt, men det som är ännu bättre är att odla dessa orkidéer på stenar eller träbitar som de skulle växa i naturen. Mycket fibrös torv med krossat kol är också känt för att fungera bra i krukan för Sophronitis orkidéer.

Omplantering

Omplantering av Sophronitis orkidén kan utföras på våren när nya tillväxter bildas. Om du föredrar att montera orkidén sprider du rotsystemet över fästet och sprider sedan ett tunt lager kokosnötfiber, sphagnummossa eller liknande över orkidéns rötter. En vanlig fiskelina kan användas för att binda ihop allt.

Sophronitis orkidé trivia!

Namnet på detta släkte härrör från det grekiska ordet ”sophronia”, vilket betyder blygsamt. Även om dessa orkidéer är små producerar flera arter pråliga och livligt röda blommor som knappast kan beskrivas som blygsamma. Sophronitis orkidéer har använts i stor utsträckning för att utveckla stora röda hybrider genom att korsa dem med större arter från Cattleya alliansen. En av de vanligaste Sophronitis orkidéerna är Sophronitis coccinea, en art som producerar köttiga scharlakansröda blommor där läppen har en gul bas.