Spansk mossa

Spansk mossa (Tillandsia usneoides) kommer inte från Spanien och är inte en mossa. Arten är en tillandsia vars naturliga utbredningsområdet sträcker sig från södra USA, in i Centralamerika och Karibien, och hela vägen ned till och med Argentina i Sydamerika. Precis som alla andra tillandsior ingår arten i familjen ananasväxter.

I Sverige hålls spansk mossa om prydnadsväxt inomhus.

Spansk mossa

Beskrivning

Spansk mossa består av tunna stammar på vilka det bildas mycket smala löv. Ett löv kan bli uppemot sex centimeter långt men är bara en milimeter brett. Löven har ett kurvat växtsätt, och plantan hänger ned från sin fästpunkt. Plantorna kan bli mycket långa – över sex meter!

Spansk mossa har inte några luftrötter.

Blommorna är mycket små och svåra att upptäcka. De kan vara bruna, grå, gröna eller gula.

Spansk mossa sprider sig både genom frön och genom att fragment från moderplantan lossar och far iväg med vinden. Landar ett fragment på en lämplig plats börjar en ny planta (en klon av moderplantan) att växa där. Fåglar hjälper också till att sprida spansk mossa genom att ta loss fragment för att använda när de bygger bo.

Utbredningsområde och habitat

Som nämnts ovan hör den spanska mossan hemma på andra sidan Atlanten, där den växer vilt från USA till och med Argentina. I USA går den norra gränsen för utbredningsområdet i sydöstra Virgina, och den västra gränsen i Texas och södra Arkansas. Under kolonialtiden verkar dock arten ha vuxit så pass långt norr ut som södra Maryland.

Spansk mossa är en epifyt, vilket innebär att den växer på andra plantor utan att ta vatten eller näring från dem. Den brukar inte orsaka problem för trädet den växer på, men enstaka fall förekommer där den spanska mossan blivit så tjock och vitt spridd att en stor del av trädets egna blad hamnar i skugga vilket saktar ned trädets tillväxttakt.

Spansk mossa växer huvudsakligen på träd och är anpassad för tropiska och subtropiska klimat men kan även växa på elledningar och andra ytor. Att det är tillräckligt varmt räcker inte för att den ska trivas, utan det behöver vara tämligen hög genomsnittlig luftfuktighet också.

I USA är det framförallt ekar av arten Quercus virginiana och cypresser av arten Taxodium distichum som översållas av spansk mossa, och T. usneoides är starkt förknippad med subtropiska låglänta träsk och liknande våtmarker i sydstaterna. Därigenom har den också fått en koppling till ”the Deep South” och den kulturella genren Southern Gothic. Exempel på delstater där det växer mycket spansk mossa är Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, North Carolina, South Carolina och Texas (i de södra och östra delarna).

Att spansk mossa är så förtjust i Q. Virginiana och T. Distichum tros bero på att båda utsöndrar stora mängder kalcium, magnesium, potassium och fosfor. Detta kan vara bra att tänka på om man vill försöka odla spansk mossa inomhus hemma i Sverige. Spansk mossa klarar dock av att leva på många andra sorters träd, annar skulle den inte ha ett så vitt geografiskt utbredningsområde.

Levnadssätt

Spansk mossa kan absorbera både vatten och näringsämnen direkt in i bladen. Om du vill ge vatten och näring till din spanska mossa är det alltså bra att spreja den med näringsberikat vatten.

Djur som lever i spansk mossa

Det finns många olika djur som uppskattar de gömställen som skapas av den spanska mossan, bland annat råttsnokar och tre olika arter av fladdermus. Spindelarten Pelegrina tillandsia har aldrig observerats någon annan stans än i spansk mossa.

spansk mossa i träd

Användningsområden för spansk mossa

Idag är spansk mossa huvudsakligen en prydnadsväxt, men under åren har den haft många andra användningsområden, särksilt i regioner där den växer vilt i stor mängd. Bland annat har man använt den som isoleringsmaterial i hus, som emballage, som stoppning i madrasser och för att täcka rabatter. I början av 1900-talet förekom det till och med att bilsäten stoppades med spansk mossa.

Ska man sköta om och restaurerar mycket gamla hus i Louisiana kan man behöva spansk mossa, eftersom halvtimrade hus där förr använde en kombination av spansk mossa och lera som fyllnadsmaterial (”bousillage”).