Cymbidium

På denna sida:

 

Skötsel av Cymbidiumorkidéer

Cymbidiumorkidéer hör hemma i släktet Cymbidium, ett släkte som i skrivande stund innehåller över 50 vetenskapligt beskrivna orkidéarter. Det är dock ovanligt att man hittar de vilda arterna såsom Cymbidium Sinense i handeln , istället är det Cymbidiumhybrider som dominerar. De vilda Cymbidiumorkidéerna växer i tropiska och subtropiska delar av Asien och norra Australien. Många arter växer högt över havet.

Cymbidium

Cymbidium

Cymbidiumorkidéer är förvånansvärt härdiga mot kyla och hålls både som inhomhusväxter och utomhusväxter även i tempererade klimat. Här uppe i den kalla Norden rekommenderar vid dock att man inte låter sina Cymbidiumorkidéer stå ute över vintern, inte ens nere i Skåne.

Cymbidiumorkidéer har odlats mycket länge som prydnadsväxter i Asien. I Europa blev de populära under 1800-talet. Namnet Cymbidium valdes ut av den svenske botanisten Olof Swartz; det grekiska ordet kumbos beyder hålighet eller grotta och namnet Cymbidium syftar på läppbasens form.

Cymbidiumorkidéer kan, om de får bra förhållanden, blomma när det är vintersäsong i Sverige.

Vatten

Det är svårt att ge några generella rekommendationer för hur mycket och ofta man ska vattna sin Cymbidiumorkidé eftersom det beror på vilken art / hybrid / kultivar du har, samt på hur den omgivande miljön är. Om luften är torr kan man behöva vattna en gång i veckan. Om växten verkar uttorkad, öka vattenmängd och frekvens något. Det kan ta ett tag innan man lär sig vad orkidén mår bäst av. En regel som alltid gäller är att Cymbidiumorkidén aldrig ska stå med ”blöta fötter”. Vattna inte mer än vad substratet kan dränera bort snabbt.

Gödning

Bäst resultat brukar man få om man införskaffar två olika gödningstyper, en som har en hög andel kväve (25-9-9) och en som har låg andel kväve (6-25-25). Gödningen med låg andel kväve används från augusti till slutet av januari. Gödningen med hög andel kväve används under resten av året. Ge inte koncentrerad näring, utan spä ut den och ge många småportioner istället.

Ljus

Cymbidiumorkidén vill gärna ha direkt solljus på förmiddagen och eftermiddagen, men slippa undan mellan klockan 11 och 15 då solen kan bli för stark – särskilt sommartid. Bladen kan börja gulna som de utsätts för alltför starkt solljus. Blad som övergår från att vara ljusgröna till att bli mörkgröna är en signal om att växten inte får tillräckligt med ljus och har börjat producera extra klorofyll för att försöka kompensera.

Temperatur

Cymbidiumorkidéer växer inte bara i tropikerna utan även i subtropiska områden. Vissa klarar av perioder då temperaturen är så låg som 7˚ C! Det är de arter som är hemmahörandens högt över havet som har denna anpassning.

Över lag är Cymbidiumorkidéer förvånansvärt bra på att hantera både låga och höga temperatur, och svängningar som skulle döda många andra tropiska orkidéer. Det finns till och med enstaka exempel på mycket väletablerade Cymbidiumorkidéer som överlevt utomhus under vintern trots att utomhustemperaturen ibland hamnat någon grad under nollan de kallaste nätterna. Detta är dock ingenting vi rekommenderar att man försöker sig på – även om orkidén lyckas överleva så är det inte något den mår bra av.

Vad gäller höga temperaturer så brukar Cymbidiumorkidéer överleva tämligen höga dagtemperaturer så länge de får svalka av sig på natten i spannet 10-18˚ C.

Plantering

Välj ett substrat som dränerar snabbt, till exempel barkmix. Cymbidiumorkidéen ska aldrig behöva stå med ”blöta fötter”.

Omplantering rekommenderas vart annat eller var tredje år. Den del av året då du ger orkidéen gödning med hög andel kväve är mest lämpad för omplantering.

Cymbidium Arter

 

Cymbidium SinenseCymbidium Sinense