Phaius

På denna sida:

Skötsel av Phaiusorkidéer

Medlemmarna av släktet Phaius är stora orkidéer som producerar höga stjälkar med pråliga blommor. Dessa orkidéer är mestadels markväxande och finns i Asien, Australien och Afrika, inklusive Kina, Japan och Madagaskar. År 1778 importerades den första Phaius orkidén från Kina till Europa. Denna art heter idag Phaius tankervilliae, men brukade vara känd som Phaius gradnifolius. I blomsterhandeln säljs den vanligtvis som slöjorkideer eller nunorkideer. Bild nedan.

Phaius tankarvilleae

Phaius tankarvilleae: BIld av Forest & Kim Starr

Ett av nyckelelementen för korrekt Phaius orkidévård är att ge dem högsta möjliga luftcirkulation året runt. Tillräcklig luftcirkulation förhindrar en lång rad problem för orkidéägaren. Var särskilt vaksam under blomningsperioden eftersom det är då en svamp som heter botrytis kan attackera orkidén.

Vattning

Att hålla Phaius orkidéer jämnt fuktiga året runt, förutom när ny tillväxt har mognat, är en viktig del av god Phaius orkidévård. När ny tillväxt har mognat ska orkidén få torka i 3 till 4 veckor. Vattna aldrig direkt på din Phaius blad; håll underlaget fuktigt genom att vattna direkt i krukan. Vattna din Phaius orkidé på morgonen så att det finns gott om tid för spillt vatten att avdunsta från bladen före solnedgången.

Näring

Phaius orkidéer behöver rikliga mängder av näringsämnen för att trivas. Organiska gödningsmedel som gödselte och fiskemulsioner används av många dedikerade odlare eftersom de är kända för att uppskattas av Phaius orkidéerna. Om du föredrar att använda ett vanligt saltbaserat gödningsmedel bör ett balanserat (dvs. 20-20-20) gödsel användas för allmän tillväxt och underhåll. Gödsla varannan vattning under den varma säsongen.

Temperatur

Det perfekta temperaturområdet för Phaius orkidéer är 60-75 grader F (16-24 grader C) natt och dag. En väletablerad och frisk Phaius orkidé tål dock normalt temperaturer ner till 40 grader F (10 grader C) och upp till 95 grader F (32 grader C) så länge den inte utsätts för långvarig exponering. Felaktiga temperaturer kan dock hämma tillväxten och bör undvikas så mycket som möjligt.

Ljus

Phaius orkidén trivs i starkt ljus till svag skugga. Om bladen blir mörkgröna får din orkidé antagligen inte tillräckligt med ljus. Om bladen blir gula kan din växt ha utsatts för solljus som är lite för starkt för den. Bladen är extra känsliga för att brännas om Phaius orkidén plötsligt flyttas från en skuggad plats till en ljusare plats. Ljusare belysning bör därför införas gradvis.

Krukmedium

En majoritet av arterna i släktet Phaius är markbundna, vilket innebär att de är vana vid att växa på marken. Pottmediet bör emellertid fortfarande dräneras väl eftersom ett för blött medium kan orsaka att rötterna blir förstörda. Du kan till exempel blanda en del vanlig krukväxtblandning med en del planteringsbark och en del ko eller hästgödsel. En annan populär kombination är en del granbark eller lavasten, en del strimlad sphagnummossa, en del kogödsel och en del krukväxtjord.

Omplantering

Phaius orkidéer bör inte omplanteras ofta; vartannat eller vart tredje år räcker. Den bästa tiden att plantera om en Phaius orkidé är strax efter blomningen. För att främja blomningen ett vanligt år kan du dela klumpar av pseudobulber i små grupper bestående av 3-4 pseudobulber.

Phaius orkidé tips!

Phaiustips nr 1: Bladen från en Phaius orkidé är mycket känsliga för kallt vatten. Använd alltid rumstempererat vatten.

Phaiustips nr 2: Var försiktig när du flyttar munstycket på vattenkannan när du vattnar. Till och med en ganska normal hantering kan räcka för att skada Phaius orkidéns mjuka blad.

Phaiustips # 3: Flytta inte på din Phaius orkidé medan blomställningarna utvecklas eftersom detta kan störa utvecklingen.