Category Archives: Vilda orkideer


Den kinesiska orkidémarknaden är ett hot mot vilda arter

kinesisk orkidehandel

Bilder av Hong Liu

Enligt ekologen Hong Liu, som är verksam vid Florida International University’s International Center for Tropical Botany at the Kampong, utgör insamlandet av vilda orkidéer i Kina och vissa närliggande länder ett hot mot arternas överlevnad i det vilda.

Liu och hennes forskarlag har under ett års tid genomfört en studie av vissa orkidémarknader i Kina, och vad de fann var bland annat att vissa av de vildplockade orkidéerna där inte kom från Kina utan från närliggande länder, bland annat Laos, Burma / Myanmar och Vietnam. Läs guide